Ewangelicki Filiał Lisewo-Pyzdry w książce „Parafie ewangelicko-augsburskie diecezji kaliskiej” pastora Eduarda Kneifla.

Opracował: Jarosław Buziak Die evangelisch – augsburgischen Gemeinden der Kalischer Diözese. Von Pastor Eduard Kneifel. Forschungen zur Geschichte der evangelisch-augsburgischen Kirche in Polen. 1. Band. 1937 Posen. Günther Wolff zu Plauenim Vogtland. Parafie ewangelicko-augsburskie diecezji kaliskiej. Według pastora Eduarda Kneifla. Badania nad dziejami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Tom 1. Poznań 1937. Günther Wolff zu Plauenim… Czytaj dalej Ewangelicki Filiał Lisewo-Pyzdry w książce „Parafie ewangelicko-augsburskie diecezji kaliskiej” pastora Eduarda Kneifla.

O. Michał Barnaba Ptakowski z Kopojna – kaznodzieja, zastępca przeora i kustosz sanktuarium jasnogórskiego

O. Barnaba Michał Ptakowski, syn Kazimierza i Agnieszki z d. Kłodzińska, urodził się 22 sierpnia 1833 roku we wsi Kopojno. W księdze metrykalnej parafii Zagórów zapisano: „194 Kopoyno. Działo się w Zagórowie dnia dwudziestego dziewiątego sierpnia tysiąc ośmset trzydziestego trzeciego roku, o godzinie drugiey popołudniu. Stawił się Kazimierz Ptak komornik lat dwadzieścia siedm mający w Kopoynie zamieszkały; w przytomności Karola Woytery lat trzydzieści cztery i Jana Witkowskiego lat trzydzieści cztery mających, obydwóch czynszowników w Kopoynie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiey urodzone w Kopoynie /:pod numerem 23:/ dnia dwudziestego drugiego bieżącego miesiąca i roku, o godzinie iedynastey z rana z iego małżonki Agnieszki z Kołacińskich lat dwadzieścia siedm maiącey wyznania katolickiego. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisieyszym nadane zostało imię Michał. A rodzicami jego chrzestnymi byli wyżey wymieniony Karol Woytera i Ludwika Witkowska. Akt ten stawiaiącymu i świadkom pisać nieumieiącym przeczytany i przez nas podpisany został. Xiądz Mikołay Wadowski proboszcz”. … Czytaj dalej O. Michał Barnaba Ptakowski z Kopojna – kaznodzieja, zastępca przeora i kustosz sanktuarium jasnogórskiego

Ewangelicy z Grodźca, Zagórowa i Pyzdr cz. 2. Zagórów

Parafia ewangelicka w Zagórowie w książce „Parafie ewangelicko-augsburskie diecezji kaliskiej” pastora Eduarda Kneifla. Opracował: Jarosław Buziak Die evangelisch – augsburgischen Gemeinden der Kalischer Diözese. Von Pastor Eduard Kneifel. Forschungen zur Geschichte der evangelisch-augsburgischen Kirche in Polen. 1. Band. 1937 Posen. Günther Wolff zu Plauenim Vogtland. Parafie ewangelicko-augsburskie diecezji kaliskiej. Według pastora Eduarda Kneifla. Badania nad… Czytaj dalej Ewangelicy z Grodźca, Zagórowa i Pyzdr cz. 2. Zagórów

Ewangelicy z Grodźca, Zagórowa i Pyzdr cz. 1. Grodziec

Parafia ewangelicka w Grodźcu w książce „Parafie ewangelicko-augsburskie diecezji kaliskiej” pastora Eduarda Kneifla. Opracował: Jarosław Buziak Die evangelisch – augsburgischen Gemeinden der Kalischer Diözese. Von Pastor Eduard Kneifel. Forschungen zur Geschichte der evangelisch-augsburgischen Kirche in Polen. 1. Band. 1937 Posen. Günther Wolff zu Plauenim Vogtland. Parafie ewangelicko-augsburskie diecezji kaliskiej. Według pastora Eduarda Kneifla. Badania nad… Czytaj dalej Ewangelicy z Grodźca, Zagórowa i Pyzdr cz. 1. Grodziec

O rycerzu Bartoszu z Płonkowa, właścicielu Borzykowa, Adamierza i Wrąbczynka

Każda wojna przynosi zaszczyty i korzyści jednym oraz ruinę, niewolę i śmierć drugim. I tylko jednostki przez swoją pomysłowość, aktywność i szczęście potrafią zdobyć majątek w tych trudnych czasach. W okresie chaosu na szczyt wzbijają się często ludzie o obniżonych zasadach moralnych, którzy korzystając z okazji przez rabunek i kradzież bogacą się na krzywdzie innych.… Czytaj dalej O rycerzu Bartoszu z Płonkowa, właścicielu Borzykowa, Adamierza i Wrąbczynka