Historia getta zagórowskiego na podstawie wspomnień Leona Jedwaba i Abrahama Landau.

W okresie technicznego i organizacyjnego przygotowania masowej likwidacji ludności żydowskiej, getta były jednym z najbardziej skutecznych środków niszczenia Semitów oraz doskonałym instrumentem propagandy hitlerowskiej. Opinia publiczna karmiona była hasłami uzasadniającymi konieczność odizolowania Żydów od reszty społeczeństwa. Potrzebę tworzenia gett tłumaczono względami: bezpieczeństwa porządku publicznego, tłumienia aktów antyniemieckich, ograniczania wrogości wobec Niemiec, ochrony ludności niemieckiej przed… Czytaj dalej Historia getta zagórowskiego na podstawie wspomnień Leona Jedwaba i Abrahama Landau.