Pamięci Żydów Zagórowskich

Grupa mężczyzn w strojach strażackich z dwudziestolecia międzywojennego

"Pozostała po Żydach zagórowskich pustka, której nic nie zastąpi. Artykuł ten poświęcam właśnie Im: tym bestialsko pomordowanym oraz tym nielicznym, którzy zagładę przetrwali…" - Bogdan Grzonkowski

Mściwy. Wspomnienie o Kazimierzu Nurkowskim

Tekst autorstwa Bogdana Grzonkowskiego przywołujący postać młodego bojownika o wolność Ojczyzny : Kazika Nurkowskiego.

Antoni A. Molski – pedagog, społecznik, poeta

"Miał tak wielki wpływ na młodzież i dorosłych, że nigdy nie krzycząc ani nie rozkazując, zawsze potrafił przemówić do ich serc, rozumiejąc ich potrzeby. Wszyscy mu wierzyli i słuchali go, ponieważ był wielkim społecznikiem, człowiekiem uwielbianym o wyjątkowej uczciwości. Włączając innych do społecznego działania , tak potrzebnego w tej biednej wsi, sam dając przykład jechał rowerem do Poznania, aby coś załatwić bez żadnych diet, ileż to razy za własne pieniądze." - pisał o Molskim B. Grzonkowski w 1992 roku.