Ks. Jan Nepomucen Trojanowski

Napis ksiądz kanonik Jan Nepomucen Trojanowski 1840-1898, z prawej zdjęcie portretowe księdza

Zaiste, niezwykłą postacią musiał być ksiądz prałat Trojanowski... Nad jego trumną długie dni wybrzmiewały najpiękniejsze mowy pogrzebowe, wzniosłe modlitwy oraz szczery płacz prostego ludu, żegnającego się z ukochanym proboszczem. Kim był i czym się wsławił, że w ostatnią drogę odprowadzano go z prawdziwym żalem?

Przedszkole sióstr benedyktynek w Zagórowie

Siostry zakonne ze zgromadzenia benedyktynek misjonarek pojawiły się w Zagórowie w czerwcu 1945 r. Władze miejskie pozwoliły zająć dom po niemieckim pastorze, który usytuowany był przy ulicy Koniń­skiej. Ponieważ w mieście po­jawiła się potrzeba uruchomienia przedszkola, siostry skierowały swoje wysiłki w tym kierunku. Pierwszymi przedszkolankami zostały: s. Salomea oraz s. Ancylla. O pedagogicznej działalności sióstr opowiada Piotr Gołdyn.

Z „Sokołami” w Zagórowie ( przedruków kilka z „Orędownika” )

O zagórowskim Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" już nie raz wspominaliśmy na naszej stronie. Tym razem proponujemy Państwu kilka przedruków z "Orędownika Wrzesińskiego". Przygotował je dla Państwa Jarosław Buziak, który pokusił się o delikatną korektę błędnie zapisanych nazwisk, zachowując oryginalną pisownię i stylistykę epoki. Życzymy owocnej lektury! Z „LECHA” : Z Sokołami w Zagórowie Ubiegłe święto Wniebowzięcia … Czytaj dalej Z „Sokołami” w Zagórowie ( przedruków kilka z „Orędownika” )