Ppor. Marian Zywert (1897- 1977) – powstaniec wielkopolski

Marian Zywert urodził się dnia 21 marca 1897 roku w Kowalewie jako syn Stanisława i Urszuli z Ulatowskich z Zagórowa. Jego ojciec Stanisław, to brat mojego 2xpradziadka Tomasza Zywerta. Metryki mówią o Tomaszu jako o rolniku, rolniku dzierżawcy i młynarzu zamieszkałym w Zagórowie. Tu też Tomasz Zywert zmarł 30.05.1892r. Tak więc korzenie rodzinne Mariana sięgają głęboko Zagórowa i to zarówno ze strony ojca, jak i matki.… Czytaj dalej Ppor. Marian Zywert (1897- 1977) – powstaniec wielkopolski

O rycerzu Bartoszu z Płonkowa, właścicielu Borzykowa, Adamierza i Wrąbczynka

Każda wojna przynosi zaszczyty i korzyści jednym oraz ruinę, niewolę i śmierć drugim. I tylko jednostki przez swoją pomysłowość, aktywność i szczęście potrafią zdobyć majątek w tych trudnych czasach. W okresie chaosu na szczyt wzbijają się często ludzie o obniżonych zasadach moralnych, którzy korzystając z okazji przez rabunek i kradzież bogacą się na krzywdzie innych.… Czytaj dalej O rycerzu Bartoszu z Płonkowa, właścicielu Borzykowa, Adamierza i Wrąbczynka

Adam Antoni Szczucki – urodzony w Kopojnie uczestnik powstania listopadowego, prezes Sądu Cywilnego w Radomiu (szkic biograficzny)

Autor tekstu: Jarosław Buziak Adam Antoni Szczucki urodził się 10 stycznia 1802 r. w Kopojnie w rodzinie szlacheckiej Jana Nepomucena i Balbiny z Kielczewskich, władającej dobrami zagórowskimi (akt ur. 9/1802 Parafia pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Zagórowie). W mury Uniwersytetu Warszawskiego wstąpił 1 października 1824 i rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji… Czytaj dalej Adam Antoni Szczucki – urodzony w Kopojnie uczestnik powstania listopadowego, prezes Sądu Cywilnego w Radomiu (szkic biograficzny)

Sylwetki ludzi związanych z Zagórowem „Losy, które zapisały się w historii” cz.3

„Czterech mężczyzn, jedno nazwisko, bliżsi lub dalsi kuzynowie, bezpośrednio lub poprzez swoich przodków związani z Zagórowem. Wszyscy spokrewnieni bliżej lub dalej. Spokrewnieni również ze mną. Postaci więcej lub mniej tragiczne. Zapisali swoje losy na kartach historii”. Strz. Józef Zywert (1901-1920) Imię i nazwisko młodego, dziewiętnastoletniego żołnierza Józefa Zywerta figuruje na  murze Kościoła Parafialnego św. Piotra… Czytaj dalej Sylwetki ludzi związanych z Zagórowem „Losy, które zapisały się w historii” cz.3

Odeszła Helena Zemełkowa

Autorka: Dorota Woźniak-Rosadowska 27 maja w wieku 97 lat zmarła Helena Zemełka, zagórowianka, oddana mama babcia i prababcia. Urodziła się 12 października 1922 roku jako córka Józefy i Stefana Woźniaka. W czasach II wojny światowej wysłana do Niemiec do pracy w Bede Bor. Po wojnie podjęła pracę w Domu Książki w Zagórowie. Pracowała tam 30… Czytaj dalej Odeszła Helena Zemełkowa