Mściwy. Wspomnienie o Kazimierzu Nurkowskim

Tekst autorstwa Bogdana Grzonkowskiego przywołujący postać młodego bojownika o wolność Ojczyzny : Kazika Nurkowskiego.

Antoni A. Molski – pedagog, społecznik, poeta

"Miał tak wielki wpływ na młodzież i dorosłych, że nigdy nie krzycząc ani nie rozkazując, zawsze potrafił przemówić do ich serc, rozumiejąc ich potrzeby. Wszyscy mu wierzyli i słuchali go, ponieważ był wielkim społecznikiem, człowiekiem uwielbianym o wyjątkowej uczciwości. Włączając innych do społecznego działania , tak potrzebnego w tej biednej wsi, sam dając przykład jechał rowerem do Poznania, aby coś załatwić bez żadnych diet, ileż to razy za własne pieniądze." - pisał o Molskim B. Grzonkowski w 1992 roku.

Bosman Michał Pearson-Przepierczyński ( Michael Pearson ) +english translation

Od 1939 roku pracownik gdyńskich Warsztatów Marynarki Wojennej, w 1939 roku - obrońca Gdyni. Znalazł się w grupie pięciu śmiałków, którzy 13 września 1939 uprowadzają jacht "Strzelec II" i przedzierają się przez niemiecką blokadę do Szwecji. Służył na m/s "Rozewie", jako hydroakustyk na ORP "Garland" , ORP "Kujawiak", ORP "Ślązak". Z powodów politycznych po wojnie pozostał w Anglii. Ojczyznę odwiedził po raz pierwszy po 51 latach, w sierpniu 1990 roku.