Rys historyczny miasta Zagórowa

Historia miasta Zagórów (pobrano z http://www.zagorow.pl) Pierwsze wzmianki o Zagórowie spotykamy w dokumencie księcia wielkopolskiego Władysława Odonica i arcybiskupa gnieźnieńskiego Fulka z 23 IX 1240 r., które dotyczyły nadania dziesięcin z wsi : Skokum, Kopojno, Trąbczyn, Szetlewek, Łukom i Wrąbczyn dla opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą.Później wzmiankowano o wsi Zagórów w potwierdzeniu nadania przez … Czytaj dalej Rys historyczny miasta Zagórowa