Przedszkole sióstr benedyktynek w Zagórowie

Siostry zakonne ze zgromadzenia benedyktynek misjonarek pojawiły się w Zagórowie w czerwcu 1945 r. Władze miejskie pozwoliły zająć dom po niemieckim pastorze, który usytuowany był przy ulicy Koniń­skiej. Ponieważ w mieście po­jawiła się potrzeba uruchomienia przedszkola, siostry skierowały swoje wysiłki w tym kierunku. Pierwszymi przedszkolankami zostały: s. Salomea oraz s. Ancylla. O pedagogicznej działalności sióstr opowiada Piotr Gołdyn.

Kolekcjoner ptasich gniazd

Pamiętam, że pan Fiodorow w swoim warsztacie miał sporo pustych, ptasich gniazd. Zapytałam go kiedyś o nie. Jak ktoś nie może powrócić do własnego gniazda, to chociaż namiastkę jego zbiera... - odpowiedział mi wtedy. Dopiero po jego śmierci, zrozumiałam sens ten dziwnej kolekcji.... - tak Michała Fiodorowa wspomina Halina Cieślewiczowa.

Ppor. Marian Zywert (1897- 1977) – powstaniec wielkopolski

Marian Zywert urodził się dnia 21 marca 1897 roku w Kowalewie jako syn Stanisława i Urszuli z Ulatowskich z Zagórowa. Jego ojciec Stanisław, to brat mojego 2xpradziadka Tomasza Zywerta. Metryki mówią o Tomaszu jako o rolniku, rolniku dzierżawcy i młynarzu zamieszkałym w Zagórowie. Tu też Tomasz Zywert zmarł 30.05.1892r. Tak więc korzenie rodzinne Mariana sięgają głęboko Zagórowa i to zarówno ze strony ojca, jak i matki.