Powstanie i pierwsze lata działalności straży ogniowej w Zagórowie ( 1899-1918 ).

"Pomimo dziwnej jakiejś, niezrozumiałej niechęci, kilka osób z inteligencji miejscowej zakrzątnąwszy się energicznie, zorganizowało się wreszcie w stowarzyszenie, niosące pomoc bliźnim, w razie pożogi. Straż ta już kilkakrotnie dała dowody swej użyteczności, biorąc energiczny udział w kilku pożarach. " Z takim oto entuzjazmem pisano w 1902 roku o działalności zagórowskiej straży pożarnej. O kulisach wydarzeń związanych z jej powstaniem opowiada niniejszy artykuł.

Lucjan Nowaczyk

Lucjan Nowaczyk - mieszkaniec Trąbczyna, długoletni naczelnik tutejszej straży, kombatant,  uczestnik walk z Ukraińską Powstańczą Armią. Wielki społecznik, człowiek, który swoim zaangażowaniem, a także skromnością życia był przez wiele lat przykładem dla innych. Urodził się 26 stycznia 1926 roku w Myszakowie,, jako jedno z dzieci Jana i Wiktorii. Tutaj ukończył 4 klasy szkoły podstawowej. Kiedy wybuchła II wojna … Czytaj dalej Lucjan Nowaczyk